23:06 ICT Chủ nhật, 20/01/2019

Trang nhất » Tin Tức » Thông tin tuyên truyền

Kết quả bầu cử đại biểu HĐND phường khóa V, nhiệm kỳ (2016-2021)

Thứ ba - 31/05/2016 17:11
Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND phường khóa V, nhiệm kỳ (2016-2021).

1. Phường Him Lam - thành phố Điện Biên Phủ
 
STT Họ và tên Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ
I Đơn vị bầu cử số 01  
1 Phạm Ngọc Ánh 76,28
2 Lê Quang Duyến 72,10
3 Dương Thị Cần 72,02
4 Lường Văn Chựa 69,94
5 Lò Văn Hom 54,64
II Đơn vị bầu cử số 02  
1 Lưu Thị Khuyến 79,90
2 Nguyễn Thị Xuân 75,31
3 Nguyễn Đăng Đức 72,80
4 Lò Thị Phúc Thanh 62,31
5 Đỗ Hưng Thuần 56,25
III Đơn vị bầu cử số 03  
1 Lê Văn Thi 85,91
2 Nguyễn Thị Quế 83,11
3 Lường Văn Hoàn 79,08
4 Lường Thị Huyền 76,17
5 Lường Văn Toán 72,26
IV Đơn vị bầu cử số 04  
1 Trần Bá Quảng 68,60
2 Vũ Thị Tuyết Lan 65,79
3 Trương Xuân Thâu 65,23
4 Lê Chí Dũng 62,89
5 Bùi Đức Ca 59,70
V Đơn vị bầu cử số 05  
1 Lò Văn Diên 81,24
2 Đặng Thị Tuyết 77,08
3 Bùi Văn Tợi 75,91
4 Khổng Văn Tuấn 72,63
5 Đèo Phương Nhung 65,91
 
 2. Phường Mường Thanh - thành phố Điện Biên Phủ
 
STT Họ và tên Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ
I Đơn vị bầu cử số 01  
1 Nguyễn Văn Dũng 78,54
2 Trần Văn Sơn 67,23
3 Nguyễn Thị Loan 66,38
4 Nguyễn Thị Vân 60,65
5 Nguyễn Viết Hiện 59,33
II Đơn vị bầu cử số 02  
1 Bùi Thị Khanh 83,63
2 Vũ Thị Hạnh 65,40
3 Bùi Xuân Khiêm 65,12
4 Cà Văn Tỉnh 64,38
III Đơn vị bầu cử số 03  
1 Nguyễn Quang Thích 73,09
2 Nguyễn Xuân Thảo 67,02
3 Bùi Đức Thắng 65,03
IV Đơn vị bầu cử số 04  
1 Đặng Văn Tuyên 79,82
2 Nguyễn Thị Hậu 75,55
3 Phạm Thị Mừng 67,98
V Đơn vị bầu cử số 05  
1 Nguyễn Thanh Tùng 88,81
2 Tăng Văn Giang 74,92
3 Hà Thanh Sơn 69,60
4 Lò Thị Hiêng 65,71
5 Bùi Thị Quyến 61,51
VI Đơn vị bầu cử số 06  
1 Trần Quốc Hải 86,58
2 Nguyễn Văn Quý 83,86
3 Nguyễn Thị Hoàn 81,69
4 Nguyễn Đình Toán 64,28
5 Bùi Thị Vẻ 54,22
 
 3. Phường Thanh Trường - thành phố Điện Biên Phủ
 
STT Họ và tên Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ
I Đơn vị bầu cử số 01  
1 Nguyễn Thị Oanh 84,44
2 Lường Văn Ơn 82,11
3 Vũ Thị Lộc 71,02
4 Trần Văn Bình 68,16
5 Nguyễn Sỹ Tiếp 64,94
II Đơn vị bầu cử số 02  
1 Nguyễn Ngọc Thanh 82,89
2 Mai Đức Lâm 81,28
3 Lò Văn Dũng 80,21
4 Lò Văn Tiên 77,01
5 Bùi Minh Thứ 76,26
III Đơn vị bầu cử số 03  
1 Lường Thị Diên 85,29
2 Bùi Huy Nghĩa 84,34
3 Bùi Thanh Phao 75,21
4 Lò Văn Nghiên 72,84
5 Tạ Thị Lê 59,31
IV Đơn vị bầu cử số 04  
1 Lường Văn Lý 91,17
2 Cà Văn Ngọc 77,12
3 Cà Văn Quân 67,75
4 Đỗ Thị Hải 65,41
5 Lò Văn Ôn 54,95
V Đơn vị bầu cử số 05  
1 Nguyễn Thanh Bình 79,34
2 Lê Đình Phi 75,52
3 Đàm Văn Quyên 73,44
4 Nguyễn Tiến Thành 73,33
5 Nguyễn Toàn Lợi 64,37
 
 
4. Phường Thanh Bình - thành phố Điện Biên Phủ
 
STT Họ và tên Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ
I Đơn vị bầu cử số 01  
1 Đào Văn Thơm 84
2 Đào Văn Phong 80
3 Nguyễn Tuấn Quang 75
4 Mùa Thị Hà 57
5 Nguyễn Hữu Khanh 56
II Đơn vị bầu cử số 02  
1  Đào Thị Hà 84,3
2 Hoàng Công Đô 82,9
3 Ngô Thị Dung 73,4
4 Nguyễn Văn Tuyến 67,2
5 Phan Thị Liên 65,8
III Đơn vị bầu cử số 03  
1 Vũ Đình Toán 83,6
2 Nguyễn Thị Việt Hà 80,7
3 Nguyễn Xuân Hạnh 73,4
4 Quàng Thị Kim Oanh 66,3
5 Nguyễn Thị Biên 57,9
IV Đơn vị bầu cử số 04  
1 Hoàng Văn Kế 84,2
2 Nguyễn Văn Học 77,2
3 Nguyễn Văn Kiện 75,5
4 Bùi Thị Huê 65,6
5 Phạm Nghĩa Động 51,6
V Đơn vị bầu cử số 05  
1 Tạ Xuân Thủy 86,8
2 Phan Văn Học 75,2
3 Nguyễn Thị Thanh Hương 70,2
4 Trần Quang Thọ 63,6
5 Phạm Văn Hùng 53,2
 
 
5. Phường Noong Bua - thành phố Điện Biên Phủ
 
STT Họ và tên Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ
I Đơn vị bầu cử số 01  
1 Nguyễn Đình Tưởng 89,25
2 Nguyễn Văn Ninh 80,51
3 Nguyễn Ngọc Năm 71,58
4 Phạm Mạnh Hùng 68,67
5 Phạm Văn Tuyền 61,75
II Đơn vị bầu cử số 02  
1 Lò Thị Hiền 83,23
2 Lò Thị Thủy 75,39
3 Lò Văn Quy 72,26
4 Nguyễn Thị Thường 70,53
5 Vi Ngọc Quang 63,32
III Đơn vị bầu cử số 03  
1 Vũ Văn Dũng 84,60
2 Nguyễn Văn Thiện 81,21
3 Hoàng Công Hinh 70,48
4 Phạm Thị Minh 66,67
5 Hoàng Thị Hệ 64,83
IV Đơn vị bầu cử số 04  
1 Chu Tiến Thành 87,01
2 Trần Thị Lan 83,44
3 Vũ Thị Ngân 83,28
4 Hoàng Thị Nhài 73,21
5 Vũ Xuân Quảng 71,10
V Đơn vị bầu cử số 05  
1 Lò Văn Tiên 90,60
2 Lò Văn Hoan 84,58
3 Lò Văn Hoan 82,84
4 Trịnh Đức Tưởng 77,32
5 Đặng Xuân Tiến 74,67
 
 
6. Phường Tân Thanh-thành phố Điện Biên Phủ
 
STT Họ và tên Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ
I Đơn vị bầu cử số 01  
1 Bùi Duy Điển 87,90
2 Đỗ Quang Khải 69,51
3 Lê Xuân Thành 60,82
4 Dương Đình Tám 54,86
II Đơn vị bầu cử số 02  
1 Nguyễn Khắc Ly 85,26
2 Vũ Ngọc Kiểm 74,84
3 Nguyễn Văn Thiệp 61,5
III Đơn vị bầu cử số 03  
1 Lê Thanh Tuấn 78,19
2 Trần Đình Tình 71,2
3 Trần Thị Xuyến 57,6
IV Đơn vị bầu cử số 04  
1 Bùi Văn Dũng 70,44
2 Nguyễn Văn Hiện 65,32
3 Bùi Thị Hoa 64,36
4 Cao Thị Hồng Minh 63,29
V Đơn vị bầu cử số 05  
1 Nguyễn Hồng Sơn 68
2 Trần Văn Chuyên 53,87
3 Nguyễn Thị Ngọc 52,96
VI Đơn vị bầu cử số 06  
1 Trần Xuân Đãng 74,13
2 Phạm Sỹ Quý 62,57
3 Phạm Xuân Ngàn 57,23
VII Đơn vị bầu cử số 06  
1 Vũ Thị Tuyết 73,09
2 Tạ Quang Chiến 67,75
3 Nguyễn Xuân Hiền 58,93
4 Đức Duy Tinh 54,52
 
 
7. Phường Nam Thanh-thành phố Điện Biên Phủ
 
STT Họ và tên Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ
I Đơn vị bầu cử số 01  
1 Lường Văn Toản 83,4
2 Nguyễn Chí Ba 78,9
3 Hồ An Hòa 76,3
4 Lò Thị Muôn 68,6
5 Vũ Thị Xuyến 58,5
II Đơn vị bầu cử số 02  
1 Nguyễn Quang Vinh 76,9
2 Lê Văn Thùy 69,5
3 Đỗ Thị Hải Yến 67,1
4 Đào Thị Long 64
III Đơn vị bầu cử số 03  
1 Lê Thanh Tùng 79,9
2 Nguyễn Thị Lan 68,39
3 Lê Thanh Sơn 65,66
IV Đơn vị bầu cử số 04  
1 Nguyễn Duy Thanh 88,09
2 Lù Văn Doan 84,73
3 Mai Xuân Hợp 83,21
4 Cao Thị Đại 82,75
V Đơn vị bầu cử số 05  
1 Nguyễn Hữu Nhường 80,15
2 Bùi Quốc Tuấn 70,73
3 Nguyễn Lan Anh 66,7
4 Vũ Thị Hồng Thơ 62,78
 
 

Tác giả bài viết: Nhật Mỹ- Đức Anh - phòng Nội vụ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Bản đồ địa chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 9


Hôm nayHôm nay : 7372

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 151459

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 27977305

Phản ánh kiến nghị
Công khai ngân sách
Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính
Đảng Cộng sản Việt Nam
Chính phủ
Đại biểu nhân dân Điện Biên
Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên
Công báo Điện Biên
Trung tâm chăm sóc khách hàng Điện Lực Điện Biên