12:05 ICT Thứ tư, 17/10/2018

Trang nhất » Văn bản QLNN


DANH SÁCH VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao

Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1159/UBND-CNVPĐKĐĐ 16/10/2018

Về việc trả lời nội dung đề nghị của VĂn phòng Luật sư Bùi Đỗ và Cộng sự.

Tải về
861/QĐ-UBND 11/10/2018

V/v công bố Danh mục TTHC mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Điện Biên.

Tải về
842/QĐ-UBND 05/10/2018

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên.

Tải về
1137/UBND-TNMT 11/10/2018

V/v Trả lời đơn đề nghị của ông Trương Lương Thịnh tổ dân phố 18, phường Him Lam thành phố ĐBP

Tải về
1387/QĐ-UBND 28/09/2018

V.v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Tiến Hải - tổ dân phố 7, phường Him Lam, thành phố ĐBP ( lần 2).

Tải về
305/BC-UBND 05/10/2018

Báo cáo tình hình triển khai chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
2821/UBND-KGVX 04/10/2018

V/v tổ chức lễ quốc tang đồng chí Đỗ Mười - nguyên tổng bí thư BCH trung ương Đảng cộng sản Việt nam (hỏa tốc)

Tải về
1087/UBND-TCKH 01/10/2018

Về việc công bố các văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ trong lĩnh vực quốc phòng, tài chính, ngân hàng.

Tải về
1334/QĐ-UBND 12/09/2018

V.v thành lập Hội đồng giải thể bắt buộc Hợp tác xã Dệt thổ cẩm thị xã Điện Biên Phủ.

Tải về
1273/QĐ-UBND 28/08/2018

V.v giải thể Hợp tác xã Dệt thổ cẩm thị xã ĐBP.

Tải về
1080/HD-UBND 27/09/2018

Về việc trả đơn và hướng dẫn

Tải về
1054/TB-UBND 20/09/2018

Về việc tuyển dụng viên chức Đội quản lý trật tự đô thị thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
1052/TB-UBND 20/09/2018

Về việc tuyển dụng viên chức Đài truyền thanh - Truyền hình thành phố Điện Biên Phủ năm 2018

Tải về
39/TB-UBND 17/09/2018

Về việc nghỉ lễ, Tết năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh

Tải về
1039/UBND-TNMT 14/09/2018

V.v trả lời đơn đề nghị của ông Lò Tiến Bình, địa chỉ tổ dân phố 18, phường HIm Lam thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Tải về
1034/UBND-TNMT 13/09/2018

V.v trả lời đơn của bà Trần Thị Nhường - tổ dân phố 12 phường Mường Thanh.

Tải về
1012/UBND-TNMT 11/09/2018

V.v trả lời đơn đề nghị của ông Trần Phúc Vinh tổ dân phố 10, phường Noong Bua thành phố Điện BIên Phủ

Tải về
1315/QĐ-UBND 07/09/2018

V.v bổ sung dự toán ngân sách để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 2 năm 2018 và kinh phí hỗ trợ nơi ở tạm cho hộ gia đình tạo lập nơi ở mới thuộc dự án: Đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến khu TĐC Noong Bua.

Tải về
1001/TB-UBND 07/09/2018

Thông báo về việc từ chối tiếp nhận nội dung đề nghị của công dân

Tải về
980/TB-BTC 04/09/2018

Về việc tổ chức Hội diễn NTQC thành phố Điện Biên Phủ lần thứ VII năm 2018.

Tải về
2427/UBND-BTCD 31/08/2018

Về việc trả lời đơn của công dân

Tải về
977/UBND-TNMT 31/08/2018

Về việc trả lời đơn đề nghị của ông Lò Văn Phát, bản Púng Tôm, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
976/UBND-VP 31/08/2018

Về việc trả lời đơn đề nghị của ông Hoàng Đình Hân, bản Huổi Phạ, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
970/UBND-VP 31/08/2018

Về việc trả lời đơn của ông Doãn Bá Lê, tổ 17, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
969/TB-UBND 31/08/2018

Thông báo về việc không thụ lý giải quyết đơn đề nghị của công dân

Tải về
1277/QĐ-UBND 29/08/2018

Về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tám, tổ dân phố 18, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (lần đầu)

Tải về
1276/QĐ-UBND 29/08/2018

Về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thoa, tổ dân phố 18, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (lần đầu)

Tải về
1275/QĐ-UBND 29/08/2018

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nhường, tổ dân phố 18, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. (Lần đầu)

Tải về
1274/QĐ-UBND 28/08/2018

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
334/QĐ-UBND 06/02/2018

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
937/TB-UBND 24/08/2018

Thông báo về việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
264/BC-UBND 27/08/2018

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2018

Tải về
Quyết định số 31/2018/QĐ-TTg 03/08/2018

Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng

Tải về
334/QĐ-UBND 06/02/2018

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
1388/SVHTTDL-NVDL 07/08/2018

V/v hỗ trợ quảng bá, phát động Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch Điện Biên năm 2018. Kế hoạch số 1376/KH-SVHTTDL ngày 06/8/2018, kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch Điện Biên năm 2018. Công văn số 1387/TL-BTC ngày 07/8/2018, Thể lệ tổ chức Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch Điện Biên năm 2018.

Tải về
584/QĐ-UBND 19/07/2018

Quyết định vể việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, tỉnh Điện Biên.

Tải về
562/QĐ-UBND 13/07/2018

Quyết định về việc công bố TTHC trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; thành lập và hoạt động của hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên.

Tải về
557/QĐ-UBND 10/07/2018

Quyết định về việc công bố danh mục các thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết qủa giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã tỉnh Điện Biên

Tải về
956/QĐ-CTUBND 28/06/2018

Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm học (2017-2018).

Tải về
496/QĐ-UBND 14/06/2018

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Điện Biên.

Tải về
89/ĐL-VHTT 01/06/2018

Điều lệ giải cầu lông gia đình lần thứ 4- năm 2018

Tải về
25/2018/NĐ-CP 28/02/2018

Sửa đổi, bổ sung một số diều của nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính Phủ quy định về hoạt động in.

Tải về
72/2018/NĐ-CP 15/05/2018

Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Tải về
589/SCT-TTr 09/05/2018

V.v công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2018

Tải về
2083/QĐ-UBND 29/12/2017

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tăng cường năm 2018 dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc- thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
75/SVHTTDL-NSVHGĐ 09/01/2018

Tài liệu tuyên truyền giáo dục đời sống gia đình

Tải về
số 134/BC-UBND 27/04/2018

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2018

Tải về
551/SGTVT-VP 28/03/2018

Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 thánh cuối năm 2017

Tải về
305/KH-UBND 22/03/2018

Kế hoạch tết trồng cây năm 2018, thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
30/Đ ĐBQH 16/03/2018

Về việc lấy ý kiến tham gia

Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Trang sau
 

Bản đồ địa chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 18

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 17


Hôm nayHôm nay : 2977

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 114704

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 27247761

Phản ánh kiến nghị
Công khai ngân sách
Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính
Đảng Cộng sản Việt Nam
Chính phủ
Đại biểu nhân dân Điện Biên
Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên
Công báo Điện Biên
Trung tâm chăm sóc khách hàng Điện Lực Điện Biên