03:14 ICT Thứ bảy, 15/12/2018

Trang nhất » Văn bản QLNN


DANH SÁCH VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
305/KH-UBND 22/03/2018

Kế hoạch tết trồng cây năm 2018, thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
1118/KH-UBND 25/10/2017

Kế hoạch triển khai thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
1158/KH-HĐNVQS 02/11/2017

Kế hoạch tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018

Tải về
945/KH-UBND 11/09/2017

Kế hoạch triển khai công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của Phụ nữ năm 2018

Tải về
836/KH-UBND 15/08/2017

Kế hoạch triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hạt động của các phòng, ban thuộc UBND thành phố Điện Biên Phủ năm 2017.

Tải về
479/KH-UBND 18/05/2017

Kế hoạch Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2017

Tải về
443/KH-UBND 10/05/2017

Kế hoạch Thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, giai đoạn 2016-2020

Tải về
444/KH-UBND 10/05/2017

Kế hoạch Triển khai công tác Bình đẳng giới năm 2017

Tải về
436/KH-UBND 10/05/2017

Kế hoạch Xây dựng xã, phường lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2017 và những năm tiếp theo trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
458/KH-UBND 12/05/2017

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thương binh - liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
667/KH-BCĐ 03/07/2017

Kế hoạch tiêm chủng mở rộng năm 2017

Tải về
348/KH-UBND 18/04/2017

Kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm H5N1 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ - năm 2017

Tải về
317/KH-UBND 10/04/2017

Kế hoạch triển khai "Thánh hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2017 trên địa bàn thành phố

Tải về
274/KH-BTC 23/03/2017

Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng thành phố Điện Biên Phủ lần thứ I năm học 2016 - 2017.

Tải về
210/KH-UBND 09/03/2017

Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng giai đoạn III (2017 - 2020) trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
122/KH-HĐPH 15/02/2017

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017

Tải về
99/KH-UBND 09/02/2017

Kế hoạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Điện Biên Phủ năm 2017.

Tải về
1351/KH-UBND 13/12/2016

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2016-2020

Tải về
1244/KH-UBND 25/11/2016

Kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn thành phô Điện Biên Phủ năm 2017

Tải về
1210/KH-UBND 16/11/2016

Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT thành phố Điện Biên Phủ lần thứ VI năm 2017

Tải về
32/KH-HĐND 12/10/2016

Kế hoạch giám sát việc xây dựng, sửa chữa nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng ở các xã, phường trên địa bàn thành phố từ năm 2015 đến tháng 10 năm 2016.

Tải về
667/KH-UBND 04/07/2016

Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Ma-lai-xi-a về tuyển chọn và sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
656/KH-UBND 30/06/2016

Kế hoạch phát triển lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2017

Tải về
624/KH-UBND 22/06/2016

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày thương binh - liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2016) trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
535/KH-BCĐ 01/06/2016

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2016)

Tải về
526/KH-UBND 30/05/2016

Kế hoạch tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng thành phố Điện Biên Phủ lần thứ VI năm 2016

Tải về
437/KH-UBND 11/05/2016

Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì trẻ em" năm 2016

Tải về
435/KH-UBND 11/05/2016

Kế hoạch thực hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước" năm 2016.

Tải về
363/KH-BCH 25/04/2016

Kế hoạch phân công thường trực Ban chỉ huy PCTT - TKCN trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ năm 2016

Tải về
366/KH-GDQPAN 25/04/2016

Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 trong cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội năm 2016.

Tải về
323/KH-UBND 14/04/2016

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 62 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2016)

Tải về
288/KH-UBND 08/04/2016

Kế hoạch triển khai Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020

Tải về
285/KH-UBND 08/04/2016

Kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới năm 2016

Tải về
262/KH-UBND 04/04/2016

Kế hoạch phòng chống HIV/AIDS năm 2016

Tải về
191/KH-BATGT 10/03/2016

Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2016

Tải về
150/KH-BCĐ 26/02/2016

Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2016

Tải về
07/KH-UBND 23/02/2016

Kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
122/KH-UBND 17/02/2016

Kế hoạch về việc triển khai thi hành Luật tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
112/KH-UBND 02/02/2016

Kế hoạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Điện Biên Phủ năm 2016

Tải về
85/KH-UBND 25/01/2016

Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thành phố Điện Biên Phủ năm 2016

Tải về
1086/KH-UBND 04/12/2015

Kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ năm 2016

Tải về
1141/KH-UBND 23/12/2015

Kế hoạch triển khai thi hành Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
1041/KH-BCĐ 24/11/2015

Kế hoạch tổ chức Hội khỏe phù đổng thành phố Điện Biên Phủ lần thứ XI, năm 2015

Tải về
908/KH-TĐCVT 22/10/2015

Kế hoạch kiểm tra chéo công tác Thi đua-Khen thưởng cụm Thi đua các huyện, thị xã, thành phố vùng thấp năm 2015

Tải về
918/KH-UBND 23/10/2015

Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
793/KH-UBND 22/09/2015

Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016.

Tải về
792/KH-UBND 22/09/2015

Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
766/KH-BCĐ 14/09/2015

Kế hoạch triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá 2015

Tải về
524/KH-UBND 03/07/2015

Kế hoạch chỉ đạo, điều hành một số nhiệm vụ trọng tâm của UBND thành phố trong tháng 7 năm 2015

Tải về
508/KH-UBND 02/07/2015

Kế hoạch phát triển lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2016

Tải về
 

Bản đồ địa chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 15

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 13


Hôm nayHôm nay : 1218

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 111737

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 27699269

Phản ánh kiến nghị
Công khai ngân sách
Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính
Đảng Cộng sản Việt Nam
Chính phủ
Đại biểu nhân dân Điện Biên
Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên
Công báo Điện Biên
Trung tâm chăm sóc khách hàng Điện Lực Điện Biên