13:44 ICT Thứ ba, 13/11/2018

Trang nhất » Văn bản QLNN


DANH SÁCH VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
861/QĐ-UBND 11/10/2018

V/v công bố Danh mục TTHC mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Điện Biên.

Tải về
842/QĐ-UBND 05/10/2018

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên.

Tải về
1137/UBND-TNMT 11/10/2018

V/v Trả lời đơn đề nghị của ông Trương Lương Thịnh tổ dân phố 18, phường Him Lam thành phố ĐBP

Tải về
1387/QĐ-UBND 28/09/2018

V.v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Tiến Hải - tổ dân phố 7, phường Him Lam, thành phố ĐBP ( lần 2).

Tải về
1334/QĐ-UBND 12/09/2018

V.v thành lập Hội đồng giải thể bắt buộc Hợp tác xã Dệt thổ cẩm thị xã Điện Biên Phủ.

Tải về
1273/QĐ-UBND 28/08/2018

V.v giải thể Hợp tác xã Dệt thổ cẩm thị xã ĐBP.

Tải về
1315/QĐ-UBND 07/09/2018

V.v bổ sung dự toán ngân sách để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 2 năm 2018 và kinh phí hỗ trợ nơi ở tạm cho hộ gia đình tạo lập nơi ở mới thuộc dự án: Đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến khu TĐC Noong Bua.

Tải về
1277/QĐ-UBND 29/08/2018

Về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tám, tổ dân phố 18, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (lần đầu)

Tải về
1276/QĐ-UBND 29/08/2018

Về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thoa, tổ dân phố 18, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (lần đầu)

Tải về
1275/QĐ-UBND 29/08/2018

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nhường, tổ dân phố 18, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. (Lần đầu)

Tải về
1274/QĐ-UBND 28/08/2018

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
334/QĐ-UBND 06/02/2018

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
Quyết định số 31/2018/QĐ-TTg 03/08/2018

Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng

Tải về
334/QĐ-UBND 06/02/2018

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
584/QĐ-UBND 19/07/2018

Quyết định vể việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, tỉnh Điện Biên.

Tải về
562/QĐ-UBND 13/07/2018

Quyết định về việc công bố TTHC trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; thành lập và hoạt động của hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên.

Tải về
557/QĐ-UBND 10/07/2018

Quyết định về việc công bố danh mục các thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết qủa giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã tỉnh Điện Biên

Tải về
956/QĐ-CTUBND 28/06/2018

Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm học (2017-2018).

Tải về
496/QĐ-UBND 14/06/2018

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Điện Biên.

Tải về
2083/QĐ-UBND 29/12/2017

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tăng cường năm 2018 dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc- thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
1489/QĐ-CTUBND 17/10/2017

Quyết định về việc khen thưởng trong đợt cao điểm tấn công trấn át tội phạm bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước.

Tải về
1386/QĐ-CTUBND 22/09/2017

Quyết định về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào Thi đua quyết thắnglực lượng vũ trang thành phố Điện Biên Phủ, giai đoạn 2012 - 2017.

Tải về
1338/QĐ-UBND 11/09/2017

Quyết định Ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
1305/QĐ-CTUBND 30/08/2017

Quyết định về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện giai đoạn I, Kế hoạch 298/KH-UBND về lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
538/QĐ-UBND 16/06/2017

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất thành phố Điện Biên Phủ năm 2017

Tải về
1071/QĐ-CTUBND 04/08/2017

Quyết định về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi, nhiệm kỳ (2012 - 2017)

Tải về
1001/QĐ-CTUBND 19/07/2017

Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)

Tải về
1000/QĐ-CTUBND 19/07/2017

Quyết định về việc khen thưởng cho các cá nhân là đối tượng chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Tải về
928/QĐ-UBND 03/07/2017

Quyết định về việc kiện toàn Tổ công tác chuyên trách bồi thường hỗ trợ tái định cư thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
286/QĐ-UBND 13/04/2017

Quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Điện Biên Phủ giai đoạn (1992-2017)

Tải về
55/2016/QĐ-TTg 26/12/2016

Quyết định về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Tải về
2036/QĐ-BTTTT 21/11/2016

Quyết định ban hành Kế hoạch chuyển đổi mã vùng

Tải về
08/QĐ-CTUBND 10/01/2017

Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2016

Tải về
Quyết định phê duyệt kế hoạch tăng cường năm 2017 30/12/2016

Quyết định phê duỵệt kế hoạch tăng cường năm 2017 dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
52/2016/QĐ-TTg 06/12/2016

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở

Tải về
1455/QĐ-CTUBND 03/11/2016

Quyết định về việc công nhận tổ dân phố, bản đạt danh hiệu văn hóa năm 2016

Tải về
1980/QĐ-TTg 17/10/2016

Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Tải về
1312/QĐ-UBND 03/10/2016

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố Điện Biên Phủ giai đoạn 2016 - 2020.

Tải về
01/2016/QĐ-UBND 29/07/2016

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, nhiệm kỳ 2016-2021

Tải về
1600/QĐ-TTg 16/08/2016

Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Tải về
1006/QĐ-CTUBND 02/08/2016

Quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Pháp lệnh Dự bị Động viên giai đoạn (1996-2016)

Tải về
1657/QĐ-UBND 25/12/2015

Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2016

Tải về
1133/QĐ-UBND 22/12/2014

Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2015

Tải về
827/QĐ-CTUBND 22/06/2016

Quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Giáo dục và Đào tạo (năm học 2015-2016)

Tải về
806/QĐ-CTUBND 20/06/2016

Quyết định về việc khen thưởng các gia đình tiêu biểu nhân kỷ niệm 15 năm Ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001-26/6/2016)

Tải về
732/QĐ-CTUBND 06/06/2016

Quyết định về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016-2021)

Tải về
26/QĐ-UBBC 27/05/2016

Quyết định về việc công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Điện Biên Phủ khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021

Tải về
684/QĐ-UBND 19/05/2016

Quyết định khen thưởng cho cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động xây dựng "Nếp sống văn hóa người cao tuổi" giai đoạn 2011 - 2016.

Tải về
683/QĐ-UBND 19/05/2016

V/v trợ cấp ưu đãi trong giáo dục và đào tạo cho con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh đang học tại các trường.

Tải về
15/QĐ-UBBC 25/04/2016

Quyết định V/v công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu H ĐND thành phố Điện Biên Phủ khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được phân bổ về 09 đơn vị bầu cử thuộc thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
 

Bản đồ địa chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 47

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 46


Hôm nayHôm nay : 5337

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 96831

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 27448865

Phản ánh kiến nghị
Công khai ngân sách
Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính
Đảng Cộng sản Việt Nam
Chính phủ
Đại biểu nhân dân Điện Biên
Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên
Công báo Điện Biên
Trung tâm chăm sóc khách hàng Điện Lực Điện Biên