04:30 ICT Thứ tư, 21/02/2018

Trang nhất » Văn bản QLNN


DANH SÁCH VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao

Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1118/KH-UBND 25/10/2017

Kế hoạch triển khai thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
1158/KH-HĐNVQS 02/11/2017

Kế hoạch tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018

Tải về
1144/CV-BCĐ 01/11/2017

Về việc huy động lực lượng tham gia hiến máu tình nguyện đợt 2, ngày 03 tháng 12 năm 2017

Tải về
296/BC-UBND 23/10/2017

Báo cáo xử lý, khắc phục tồn tại trong công tác quản lý đô thị

Tải về
22/2017/TT-BTTTT 29/09/2017

Thông tư quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Tải về
20/2017/TT-BTTTT 12/09/2017

Thông tư quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc

Tải về
1489/QĐ-CTUBND 17/10/2017

Quyết định về việc khen thưởng trong đợt cao điểm tấn công trấn át tội phạm bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước.

Tải về
79/BC-HĐND 07/09/2017

Báo cáo kết quả giám sát các công trình, dự án chậm được triển khai xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
101/2017/NĐ-CP 01/09/2017

Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Tải về
1386/QĐ-CTUBND 22/09/2017

Quyết định về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào Thi đua quyết thắnglực lượng vũ trang thành phố Điện Biên Phủ, giai đoạn 2012 - 2017.

Tải về
1338/QĐ-UBND 11/09/2017

Quyết định Ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
945/KH-UBND 11/09/2017

Kế hoạch triển khai công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của Phụ nữ năm 2018

Tải về
1305/QĐ-CTUBND 30/08/2017

Quyết định về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện giai đoạn I, Kế hoạch 298/KH-UBND về lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
1125/NGCBQLGD-CSNGCB 18/08/2017

Về việc hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè.

Tải về
673/TB-UBND 04/07/2017

Thông báo về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
538/QĐ-UBND 16/06/2017

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất thành phố Điện Biên Phủ năm 2017

Tải về
836/KH-UBND 15/08/2017

Kế hoạch triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hạt động của các phòng, ban thuộc UBND thành phố Điện Biên Phủ năm 2017.

Tải về
1071/QĐ-CTUBND 04/08/2017

Quyết định về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi, nhiệm kỳ (2012 - 2017)

Tải về
88/2017/NĐ-CP 27/07/2017

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính Phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Tải về
1001/QĐ-CTUBND 19/07/2017

Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)

Tải về
1000/QĐ-CTUBND 19/07/2017

Quyết định về việc khen thưởng cho các cá nhân là đối tượng chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Tải về
28/2017/NĐ-CP 20/03/2017

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

Tải về
56/2017/NĐ-CP 09/05/2017

Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

Tải về
479/KH-UBND 18/05/2017

Kế hoạch Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2017

Tải về
443/KH-UBND 10/05/2017

Kế hoạch Thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, giai đoạn 2016-2020

Tải về
444/KH-UBND 10/05/2017

Kế hoạch Triển khai công tác Bình đẳng giới năm 2017

Tải về
436/KH-UBND 10/05/2017

Kế hoạch Xây dựng xã, phường lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2017 và những năm tiếp theo trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
458/KH-UBND 12/05/2017

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thương binh - liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
17/CT-TTg 09/05/2017

Chỉ thị Về vệc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo

Tải về
21/CT-TTg 22/05/2017

Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệ70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017)

Tải về
195/BC-UBND 07/07/2017

Báo cáo tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật thi đua - khen thưởng

Tải về
40/2017/TT-BTC 28/04/2017

Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Tải về
928/QĐ-UBND 03/07/2017

Quyết định về việc kiện toàn Tổ công tác chuyên trách bồi thường hỗ trợ tái định cư thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
667/KH-BCĐ 03/07/2017

Kế hoạch tiêm chủng mở rộng năm 2017

Tải về
02/2017/TT- BNV 12/05/2017

Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và Hội.

Tải về
348/KH-UBND 18/04/2017

Kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm H5N1 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ - năm 2017

Tải về
90/BC-UBND 13/04/2017

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2017

Tải về
11/CT-TTg 29/03/2017

Chỉ thị về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

Tải về
286/QĐ-UBND 13/04/2017

Quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Điện Biên Phủ giai đoạn (1992-2017)

Tải về
317/KH-UBND 10/04/2017

Kế hoạch triển khai "Thánh hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2017 trên địa bàn thành phố

Tải về
80/TL-VHCS 20/02/2017

THỂ LỆ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).

Tải về
80/BC-UBND 30/03/2017

Báo cáo trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước của UBND thành phố và xã, phường trong công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2015, 2016 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
76/BC-UBND 24/03/2017

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển-kinh tế xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2017

Tải về
274/KH-BTC 23/03/2017

Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng thành phố Điện Biên Phủ lần thứ I năm học 2016 - 2017.

Tải về
65/BC-UBND 13/03/2017

Báo cáo việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ từ năm 2014 đến năm 2016.

Tải về
210/KH-UBND 09/03/2017

Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng giai đoạn III (2017 - 2020) trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
212/BTTTT-KHCN 20/01/2017

V/v phổ biến thông tin liên quan đến việc quản lý phát triển các trạm BTS ở Việt Nam

Tải về
43/2016/TT-BTTTT 26/12/2016

Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm nội dung thông tin số

Tải về
49/2016/TT-BTTTT 26/12/2016

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo

Tải về
55/2016/QĐ-TTg 26/12/2016

Quyết định về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Tải về
1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau
 

Video

Phóng sự về chương trình "Kết nối Biển Đông" (Nguồn: mic.gov.vn)
Phóng sự về chương trình "Kết nối Biển Đông" (Nguồn: mic.gov.vn)
Lễ diễu binh kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Video giới thiệu cuộc thi "Chung tay cải cách thủ tục hành chính" (Nguồn: Chinhphu.vn)

Bản đồ địa chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 30

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 28


Hôm nayHôm nay : 908

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 101992

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 25592146

Đảng Cộng sản Việt Nam
Chính phủ
Đại biểu nhân dân Điện Biên
Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên
Công báo Điện Biên